Usługi CNC.

Konstrukcje stalowe.

Wzrost konkurencyjności MŚP

Wdrożenie do produkcji nowych i udoskonalonych produktów z obszaru inżynierii mechanicznej

 

  btn otworz

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Mazurek Metal

 

  btn otworz
 

Samochód ciężarowy (KŚT-742)

Zapytanie ofertowe NR 2/2017/RPOWL/MAZUREK METAL

btn otworz

Specyfikacja

btn otworz
Oświadczenie btn otworz
Formularz ofertowy btn otworz
Wynik procedury wyboru   btn otworz

Wiertarka CNC

Zapytanie ofertowe NR 1/2017/RPOWL/MAZUREK METAL

btn otworz

Specyfikacja

btn otworz
Oświadczenie btn otworz
Formularz ofertowy btn otworz
Wynik procedury wyboru  btn otworz

Prasa krawędziowa CNC

Zapytanie ofertowe NR 3/2017/RPOWL/MAZUREK METAL

btn otworz

Specyfikacja

btn otworz
Oświadczenie btn otworz
Formularz ofertowy btn otworz
Wynik procedury wyboru   btn otworz

znak unijny strona